Helsingfors: 09 135 1035
Bennäs: 044 9898 042 | Borgå: 044 9898 040
VI BETJÄNAR I HELA SVENSKFINLAND

Vill du veta mera om våra tjänster, tag kontakt:

Postadresserna till alla våra verksamhetsorter hittar du här

Peter Österman

VD, ekonomi
Helsingfors

0400 807 370

Mats
Norrholm

Ekonomirådgivare
Åbo (FHS)

0400 820 941

Krister
Hildén

Ekonomirådgivare
Helsingfors (NSL)

040 554 3094

Simon Karlsson

Ekonomirådgivare
Åland (ÅHHS)

0457 342 5368

Per-Erik
Järn

Ekonomirådgivare
Vasa (ÖSL)

050 592 0985

Lilian
Kanckos

Bokförare
Bennäs

044 989 8041

Johan
Kortell

Bokförare
Bennäs

044 989 8042

Estelle Hildén-Lindberg

Bokförare
Borgå

044 989 8040

Annika
Nystén

Ekonomirådgivare
Borgå / H:fors

044 089 8044

Back to Top