Helsingfors: 09 135 1035
Bennäs: 044 9898 042 | Borgå: 044 9898 040
VI BETJÄNAR I HELA SVENSKFINLAND

Vill du veta mera om våra tjänster, tag kontakt:

Postadresserna till alla våra verksamhetsorter hittar du här

Annika
Grannas

VD
Österbotten

050 479 6182

Mats
Norrholm

Ekonomirådgivare
Åbo (FHS)

0400 820 941

Krister
Hildén

Ekonomirådgivare
Helsingfors (NSL)

040 554 3094

Estelle Hildén-Lindberg

Bokförare
Borgå (NSL)

044 989 8040

Annika
Nystén

Skatterådgivare
Borgå (NSL)

044 089 8044

Jenny
Enbär

Ekonomi
Åland (ÅHHS)

040 775 6921

Per-Erik
Järn

Ekonomirådgivare
Bennäs (ÖSL)

050 592 0985

Anna
Högback

Bokförare
Närpes, Vasa

050 408 7012

Lilian
Kanckos

Bokförare
Bennäs

044 989 8041

Johan
Kortell

Bokförare
Bennäs

044 989 8042

Karina
Hagman

Bokförare
Bennäs

044 729 3600

Back to Top