Deltar i ProAgria -samarbetet    

Framsida | Kontaktuppgifter | Tjänster | Svenska lantbrukssällskapens förbund | ProAgria     


Bokföringssällskapet i Finland Ab   

Bokföringstjänster effektivt och sakkunnigt åt landsbygdsföretagare i Svenskfinland

Våra huvudsakliga uppgifter är:

• bokföring
• uppgörande av skattedeklarationer
• övriga skatterelaterade ärenden

Tjänsterna riktar sig till landsbygdsföretagare omfattande jordbruk med därtill hörande biförtjänstverksamhet, skogsbruk, mervärdesskatt och privat verksamhet, t.ex.
uthyrning av fastigheter och den privata deklarationen.

Vi sköter också bokföring och uppgörande av bokslut för näringsverksamhet som bedrivs
av lantbrukare i annan företagsform (privat firma, Kb, Öb, Ab).

Bokföringssällskapet erbjuder samma kundkoncept, prissättning och  höga sakkunskap i hela Svenskfinland. Bokföringen utförs i den egna regionen.

Tilläggstjänster inom övrig ekonomisk rådgivning erbjuds också av lantbruks- och hushållningssällskapen.

VI BETJÄNAR I HELA SVENSKFINLAND
   

 
 

Copyright © 2016 BFS