Helsingfors: 09 135 1035 | Bennäs: 044 9898 042
VI BETJÄNAR I HELA SVENSKFINLAND

Bokföringssällskapet i Finland Ab

Bokföringstjänster effektivt och sakkunnigt åt landsbygdsföretagare i Svenskfinland

Våra tjänster riktar sig till landsbygdsföretagare omfattande jordbruk med därtill hörande biförtjänstverksamhet, skogsbruk, mervärdesskatt och privat verksamhet, t.ex. uthyrning av fastigheter och den privata deklarationen.

Våra huvudsakliga uppgifter är:
• bokföring
• uppgörande av skattedeklarationer
• övriga skatterelaterade ärenden

Vi sköter också bokföring och uppgörande av bokslut för näringsverksamhet som bedrivs av lantbrukare i annan företagsform (privat firma, Kb, Öb, Ab). Bokföringssällskapet erbjuder samma kundkoncept, prissättning och höga sakkunskap i hela Svenskfinland. Bokföringen utförs i den egna regionen.

Hos oss är steget till andra rådgivningstjänster kort

När du koncentrerar bokföringen till Bokföringssällskapet kan du effektivare och fördelaktigare utnyttja de svenskspråkiga ProAgria lantbruks- och hushållningssällskapens övriga tjänster. Du kan t.ex. i samband med skattedeklarationen beställa en resultatanalys eller en jämförelseanalys med hjälp av landsbygdsrådgivningens ekonomidatabank.

BOKFÖRINGEN ÄR GRUNDEN TILL FÖRETAGETS EKONOMISKA ANALYS

Back to Top