Helsingfors: 09 135 1035 | Bennäs: 044 9898 042
VI BETJÄNAR I HELA SVENSKFINLAND

Våra kontaktuppgifter

Bokföringssällskapet i Finland Ab      
FO-nummer 1967736-1
Elisabetsgatan 21 B 12, 3 vån.
00170 HELSINGFORS

Bennäs kontor: Mjölvägen 2, 68910 BENNÄS
tfn 044 9898 042  Se karta


Uppdrag utförs också på de regionala lantbruks- och hushållningssällskapen:

Finska Hushållningssällskapet (FHS)
Tavastgatan 28
20700 ÅBO
Tfn (02) 481 2400

Nylands Svenska Lantbrukssällskap (NSL) 
Elisabetsgatan 21 B 8
00170 HELSINGFORS
Tfn 043 824 8700

Borgå kontor: Alexandersgatan 7 bostad 2, 06100 BORGÅ, tfn 044 9898 040  Se karta

Ålands Hushållningssällskap (ÅHHS)
Jomalagårdsväg 16-3
22150 JOMALA
Tfn 040 775 6921

Österbottens Svenska Lantbrukssällskap (ÖSL)
Handelsesplanaden 16 D
65100 VASA
Tfn 010 839 2200


Bokföringssällskapets styrelse och direktör

Styrelsen består av:

  • Meira-Pia Lohiluoma (ÖSL) ordf.
  • Bjarne Westerlund (FHS)
  • Henrik Lassas (NSL)
  • Jenny Enbär (ÅHHS)
  • Alf-Håkan Romar (SLF)

VD är Annika Grannas, Vasa, tfn 050 479 6182, annika.grannas@slf.fi

Back to Top