Helsingfors: 09 135 1035
Bennäs: 044 9898 042 | Borgå: 044 9898 040
VI BETJÄNAR I HELA SVENSKFINLAND

Aktuellt

Möjlighet att ansöka om kostnadsstöd för el och gödsel 1.631.7.2023

Det temporära kostnadsstödet för jordbruk och vattenbruk ersätter företagen för prisstegringen på gödselmedel och el som orsakat förhöjda produktionskostnader. Stödet beviljas till yrkesmässigt verksamma utövare inom jordbruket och vattenbruket. Stödet ansöks från Statskontoret via den elektroniska ansökningstjänsten under tidsperioden 1.6–31.7.2023.

Man kan bekanta sig med anvisningarna via Statskontorets hemsida: www.valtiokonttori.fi/sv/uutinen/jordbrukets-och-vattenbrukets-kostnadsstod-kan-ansokas-1-6-sa-har-forbereder-du-dig-infor-ansokan/

Där framkommer villkoren man ska uppfylla för att få kostnadsstödet.

Svenskspråkigt webbinarium angående ansökan 25.5.2023

Ett svenskspråkigt webbinarium hålls 25.5.2023 kl 10.15–11.15 angående ansökan om kostnadsstöd. Ingen förhandsanmälan behövs. Man kan delta via denna länk: www.valtiokonttori.fi/sv/uutinen/webbinarium-jordbrukets-och-vattenbrukets-kostnadsstod-25-5-kl-10-15/

Kontakta din bokförare

OBS! De jordbrukare som har möjlighet att ansöka om kostnadsstöd för el och gödsel ska vara i kontakt med sin bokförare för att säkerställa sig om att bokföraren har möjlighet att ansöka om stödet alternativt hjälpa till att få fram info för stödansökan.

Bokförarna kan ha semester under perioden juni-juli. Lämna även in bokföringsmaterial till bokföraren.

Back to Top