Helsingfors: 09 135 1035 | Bennäs: 044 9898 042
VI BETJÄNAR I HELA SVENSKFINLAND

Några exempel på våra kundkoncept

Bokföring och bokslut

 • Bokföringssällskapet sköter företagets bokföring på önskad detaljnivå.
 • Årets resultat och dess inverkan på beskattningen uppskattas på hösten med hjälp av ett mellanbokslut.
 • Bokslut och skattedeklaration görs upp på ett optimalt sätt.
 • Mellanbokslutet kan utebli om man så önskar men det leder ändå till att skatteoptimeringen inte blir den bästa möjliga.

Företagaren levererar regelrätta verifikat och andra nödvändiga handlingar till Bokföringssällskapet som utför bokföringen på kontoret.
Bokföringssällskapet gör i samråd med företagaren upp mellanbokslut / bokslut / skattedeklarationer på kontoret (eller hemma hos företagaren).

Deklarationskontroll

 • En kontroll av skattedeklarationsblanketterna innan beskattningen slutligt fastställs (i slutet av oktober).
 • Råd och tips om vad som kan göras bättre i den aktuella blanketten eller med tanke på följande års bokföring och deklaration.

Företagaren gör bokföringen och skattedeklarationen själv. Bokföringssällskapet utför granskningen av deklarationen antingen på kontoret eller hemma hos företagaren.

Korrigeringar / förbättringsförslag / råd och tips muntligen (alternativt skriftligen vilket blir en aning dyrare för företagaren). OBS! De här uppdragen utförs inte under den normala deklarationssäsongen.

Skattebokslut

 • Bokföringsmaterialet levereras åt oss för kontroll och korrigering
 • Årets resultat och dess inverkan på beskattningen beräknas på hösten med hjälp av ett mellanbokslut
 • Bokslut och skattedeklaration görs upp på ett optimalt sätt, antingen på kontoret eller hemma hos företagaren

Gårdssekreterarservice

 • Bokföringssällskapet skickar regelbundet en person till företaget för att sköta de löpande administrativa ärendena (sortering av verifikat, inmatning av transaktioner etc.)
 • Vi sköter din bokföring på önskad detaljnivå
 • Vi kan också utföra andra administrativa uppgifter (betalning av räkningar, löneberäkning etc.) hemma på gården
 • Årets resultat och dess inverkan på beskattningen beräknas på hösten med hjälp av ett mellanbokslut
 • Tillsammans med företagaren gör vi upp mellanbokslut / bokslut / skattedeklarationer antingen på kontoret eller hemma hos företagaren

Har du frågor gällande våra tjänster? Tag kontakt, vi berättar gärna mera!

Back to Top